NHV Hoedenwedstrijd

Wedstrijdvoorwaarden

 

The English version of the contest conditions is available here.

Inschrijving

 • De wedstrijd is open voor iedere hoedenmaker wereldwijd
 • Je aanmelding voor deelname dient voor 31 januari 2022 via het aanmeldformulier op de NHV-website gedaan te zijn.
 • Betaling van het deelnamebedrag gebeurt via de NHV website, op het moment van inschrijving.
 • Mocht je je na inschrijving alsnog willen terugtrekken uit de wedstrijd, dan verzoeken wij je om dit zo spoedig mogelijk per mail te laten weten aan de Wedstrijdcommissie. Dit om geïnteresseerden die op de wachtlijst staan de mogelijkheid te geven om de vrijgekomen plaats in te nemen.
 • Mocht je je terugtrekken uit de wedstrijd of om wat voor een reden dan ook geen hoed insturen, dan zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.
 • Deelnemers die geen hoed insturen en daarover geen contact opnemen met de Wedstrijdcommissie, kunnen het jaar daarop van deelname worden uitgesloten.

 

Voorwaarden wedstrijdhoed

 • Je inzending, een (cocktail)hoed, fascinator of hoofdcreatie, moet een origineel ontwerp zijn, speciaal voor deze wedstrijd gemaakt. Hij moet door jou zelf met de hand gemaakt zijn en aan onze opdracht voldoen. De hoed mag niet eerder zijn geshowd of grote gelijkenis hebben met eerdere inzendingen.
 • Je mag een dames- of herenhoed maken.
 • Je hoed moet gemaakt zijn van het wedstrijdmateriaal dat je na inschrijving van de firma Plooij Hats and Materials ontvangt. Bij het maken van je wedstrijdhoed is iedere wijze van aanpassing van het toegestuurde materiaal toegestaan, bijvoorbeeld verven, deconstrueren, vervormen, etc. Je ontwerp moet geïnspireerd zijn door een hoed uit het tijdperk 1940 t/m 1969, maar moet hiervan geen exacte kopie zijn. Gevraagd wordt om een eigen interpretatie te geven van de mode uit dit tijdperk. Je mag modern steunmateriaal gebruiken, mits dit onzichtbaar verwerkt is. Je mag materialen voor versiering en garnering toevoegen, mits dat materiaal al bestond in het gekozen tijdperk 1940 t/m 1969 en zolang het materiaal uit het wedstrijdpakket maar de hoofdrol blijft spelen. Niet al het toegestuurde wedstrijdmateriaal hoeft gebruikt te worden.

 • De Jury weegt al deze elementen mee in haar beoordeling. Het oordeel van de Jury is bindend en over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

 • Je pakket met materiaal wordt opgestuurd naar het door jou opgegeven adres in de week na je inschrijving.

 • Je mag geen foto’s van je inzending tonen op social media of op je website vóór de bekendmaking van de winnaars door de Jury op de wedstrijddag.
 • De hoed moet kwalitatief en vakkundig in orde zijn (hoeden vakmanschap).
 • De hoed dient draagbaar, comfortabel en in balans te zijn. In het geval van een damesmodel geschikt voor maat 57 - 58 cm en in het geval van een herenmodel voor maat 59 - 60.
 • De inzendingen worden blind gejureerd. (Naam)labels in, aan of op de hoed zijn dus niet toegestaan en kunnen een reden zijn om de inzending te diskwalificeren.
 • Het naadje van het (entree)band is middenachter. Is dit vanwege het ontwerp niet mogelijk, geef dan met een kruis in een afstekende kleur aan wat middenachter is.
 • De Jury beoordeelt in hoeverre je je aan de wedstrijdvoorwaarden hebt gehouden. In het geval van het niet respecteren van de voorwaarden kan de jury besluiten je wedstrijdhoed te diskwalificeren.
 • Werk kan zonder opgaaf van redenen geweigerd worden.
 • Iedere deelnemer mag maximaal 1 hoed inzenden.

 

Aanleveren hoed en informatie

 • Wij vragen je de volgende informatie twee maal aan te leveren, één keer uitgeprint op een A4-tje bij je postpakket en één keer digitaal via het daarvoor bestemde formulier op de website:
 1. Titel van het werk

 2. Een beschrijving van je inspiratiebron (b.v. omschrijving idee, symboliek), de tekst mag maximaal 75 woorden lang zijn.

 3. Opgave van de gebruikte materialen.

 4. Verkoop prijs (inclusief BTW en eventuele verkoopcommissie)

 5. Foto van mens met hoed waarop goed te zien is hoe je de hoed het liefst gedragen ziet worden, als referentie bij beschrijving en voorbereidingen (foto’s digitaal, vrij van rechten, in jpg-formaat)

 6. Het adres waar je hoed naar teruggestuurd moet worden na afloop van de wedstrijd

 • De tekst die je digitaal opstuurt wordt opgenomen in het aan de wedstrijd verbonden fotoboekje. Lever deze dus tijdig aan!

 

De hoed dient uiterlijk 1 mei 2022 aangeleverd te worden bij:

 

De Nederlandse Hoedenvereniging

p/a Charlotte Josephine Specken

Stan Kentonstraat 21

3069 XW Rotterdam

 

Indien de hoed niet tijdig wordt aangeleverd, dan kan hiervan geen foto worden gemaakt en zal de hoed niet worden opgenomen in het wedstrijdboekje.

 

 • Voor publicatie in het wedstrijdfotoboekje en op de website wordt je hoed gefotografeerd op een model. Het vrouwelijke model draagt tijdens de fotoshoot haar haar in een knot en de modellen (M/V) worden vanaf de voorzijde, of eventueel van schuin opzij gefotografeerd.
 • De gehele hoed moet passen in een stevige doos van maximaal 50 x 50 x 30 cm; verpak en verzend je hoed in een zo klein mogelijke, stevige doos! Hoeden zonder, in een te grote of ondeugdelijke doos worden geweigerd.
 • Voeg in je doos een etiket of label toe met daarop het adres waarop je de hoed retour wenst te ontvangen
 • Pak de buitenkant van de doos waarin je de hoed verzendt niet nog een keer extra in met pakpapier e.d., maar gebruik een doos die gewoon met verpakkingstape gesloten kan worden.

 

Inzendingen vanuit het buitenland

Deelnemers wordt verzocht zich op de hoogte te stellen van de in hun land geldende bepalingen inzake verzending van pakketten. Bij verzendingen van buiten de EU geldt dat, indien je aan de buitenkant van het pakket de waarde van je hoed aangeeft, hierover in sommige gevallen invoerrechten bij de douane betaald moeten worden. In dat geval zal de NHV het pakket pas accepteren nadat de kosten door de deelnemer voldaan zijn.

 

Expositie en retourzending

 • De wedstrijdhoeden worden na de Wedstrijddag drie weken tentoongesteld  (onder voorbehoud, afhankelijk van eventuele maatregelen samenhangend met de Covid 19 crisis).
 • Je hoed wordt na afloop van de tentoonstelling teruggestuurd naar het door jou opgegeven adres, tenzij je hebt laten weten zelf je hoed te willen komen ophalen.

Let op: In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de hoeden na afloop van de tentoonstelling niet teruggebracht naar Den Haag. Je kunt je hoed ophalen op het aanleveradres: Charlotte Josephine Specken, Stan Kentonstraat 21, 3069 XW Rotterdam.

Graag van te voren mailen naar info@josefineart.nl om een afspraak te maken.

 • De verzendkosten zullen twee weken voor verzending aan je gefactureerd worden door de Penningmeester van de NHV.
 • Natuurlijk zullen wij uiterste zorg besteden aan je hoed, maar voor de goede orde delen wij je mee dat deelname voor eigen risico is.