Over de NHV

Doelstellingen

De Nederlandse Hoedenvereniging (NHV) is actief sinds 2004.
De vereniging heeft als doel de hoed terug te brengen in het mode beeld, het bevorderen van professionaliteit van het hoedenvak en professionalisering van hoedenmakers.
 
In deze unieke vereniging vinden zo'n 300 leden elkaar vanuit verschillende achtergronden:

  • Mensen die op vakmatige & professionele basis bezig zijn met allerlei facetten van de hoed
  • Mensen die hoeden maken als hobby uitoefenen
  • Belangstellenden van de hoed 

De NHV wil voor al deze leden met name als platform fungeren. Enerzijds door aandacht te besteden aan opleidingen en anderzijds door wedstrijden, social events, e.d. te organiseren.

Evenementen

Een voorbeeld van een evenement dat door de NHV georganiseerd wordt, is de jaarlijkse NHV Hoedendag. Bij dit soort evenementen staat de hoed centraal en krijgen leden, en iedereen die belangstelling heeft voor de hoed, de kans om kennis, vaardigheden en ideeën uit te wisselen op het gebied van hoeden en hoeden maken.

Wedstrijden en Tentoonstellingen

Door wedstrijden en tentoonstellingen te organiseren wil de NHV de hoed profileren en promoten binnen de mode industrie. In 2006 is de start gemaakt met een serie jaarlijkse NHV Hoedenwedstrijden.

In de afgelopen jaren is steeds een ander thema gekozen voor deze wedstrijd, waaraan tevens een tentoonstelling is gekoppeld. Jaarlijks wordt door een vakjury (wisselend van samenstelling) een 10-tal hoeden genomineerd. Van de genomineerden wordt een winnaar gekozen die de zilveren hoedenspeld ontvangt. Er is ook een publieksprijs, waarbij het publiek beoordeelt welke hoed van alle inzendingen het meest aanspreekt.

De inzendingen worden tijdens een hoedenshow gepresenteerd. Na afloop worden de winnende ontwerpen bekend gemaakt.

Hatlines

Hatlines is het glossy magazine van de NHV dat vier keer per jaar verschijnt en alle leden toegestuurd krijgen. In het Hatlines lees je alles over activiteiten van de Nederlandse Hoedenvereniging, tips en technieken, interviews, fotoreportages van hoedenevenementen, enz. Lees meer over Hatlines