Opleidingen

 

MBO opleiding Hoedenmaker

In Nederland zijn er twee scholen die binnen de richting 'Creatief Vakman' een full-time mbo-opleiding tot hoedenmaker bieden.

De Creatief Vakman-opleidingen zijn vierjarige beroepsopleidingen, waarbij je in het eerste jaar kennis maakt met leer, textiel, keramiek, glas en de technieken van decoratie en restauratie. Vanaf leerjaar 2 heb je de mogelijkheid om te kiezen voor de specialisatie hoedenmaken.
  
Scholen

HMC, MBO Vakschool te Amsterdam
Sint Lucas College te Boxtel

 

Beroepscompetentieprofiel Hoedenmaker

De ontwikkeling van het beroepscompetentieprofiel is begeleid door een commissie bestaande uit de vertegenwoordigers van de Nederlandse Hoedenvereniging (NHV), Stichting Hoedenplatform (HP) en SVGB kennis- en opleidingencentrum.

 

Branche-examen Hoedenmaker

In 5 modules ontwikkel je je van aspirant hoedenmaker tot goede vakman/vrouw die de kneepjes van het vak kent. In de opzet van het branche-examen wordt zowel aandacht besteed aan de theorie als ook praktijk, maar kwaliteit staat voorop.

Het  branche-examen is ontwikkeld in de verwachting dat er ruimschoots belangstelling voor de opleiding zou bestaan. Aangezien zich echter nog geen kandidaten hebben aangemeld, is er op dit moment niet een examenorganisatie actief.

Het volledige programma is evenwel door geïnteresseerden te downloaden. Dit geeft een idee van de vaardigheden die een hoedenmaker zich eigen moet maken. Het aangegeven eindniveau is te bereiken door het volgen van workshops bij professionele hoedenmakers, waarbij het branche-examen als leidraad wordt gebruikt.