Aanmelden Hoedenwedstrijd 2020 | Sign-up Hat Competition 2020

Ik maak bovenstaand totaalbedrag over naar rekeningnummer NL 31 INGB 0009 4386 29 t.n.v. Nederlandse Hoedenvereniging te Den Haag o.v.v. mijn naam en woonplaats.

I will pay the total amount to bank account NL 31 INGB 0009 4386 29 of the Nederlandse Hoedenvereniging. Please mention with your payment your name and country.